Tangram Team Talk

Jullie team zoekt tijdens de Tangram Team Talk wandelend door een prachtig park (in groepjes)  geheime gegevens. Deze zijn weergegeven op onderdelen van Tangram delen die verspreid over het terrein verstopt zijn. Tijdens deze wandeling worden de gegevens omgezet in antwoorden. Door middel van vragen wisselen de teamleden verschillende informatie uit. Als alle geheime gegevens verzameld zijn, volgt de eind opdracht: 1 teamlid krijgt een afbeelding en communiceert via de portofoon vanaf het beginpunt welke tangram vorm gelegd moet worden. De andere teamleden volgen via de portofoon de informatie op en leggen samen de vorm met de reuze tangram.

Hoe gaat men te werk? Zijn de voorbereiding effectief? Hoe verloopt de taakverdeling? Hoe gaat de zoektocht?Hoe verloopt de communicatie? Komt de vorm tot stand? Welk groepje werkt het meest efficiënt? Welke rol neemt ieder in?

Bijzonderheden;

Startend vanaf Strand Zomer

-Duur; 2  uur

-Inclusief benodigde materialen, teambegeleiding

-Veel ruimte in natuurlijke omgeving

Kosten;

€ 15,- pp Bij 20 personen

€ 22,50- pp bij 10 personen

Bijkomende kosten voor catering in overleg.

Onze algemene voorwaarden kun je hier vinden
Ken je de Nieuwkoopse Plassen?

Volgens een legende werd Nieuwkoop in het begin van de twaalfde eeuw gesticht door een groep zigeuners, die vanwege een gebroken wagenwiel niet verder konden reizen en besloten zich op deze plaats te vestigen.  Het gebroken rad komt terug in het gemeentewapen, maar in werkelijkheid is het dorp Nieuwkoop ontstaan als een gemeenschap van veenontginners, die de moerasachtige woestenij hier hebben omgevormd tot weiland en akkers.

De inwoners van Nieuwkoop leefden vooral van de landbouw en veeteelt. Vanaf de zestiende eeuw werd het turfsteken echter de belangrijkste bron van inkomsten. Doordat veengronden massaal werden afgegraven ontstonden er grote en diepe plassen, beter bekend als de Nieuwkoopse plassen. Dit veroorzaakte veel wateroverlast. In de zeventiende eeuw werd de waterhuishouding in het gebied sterk verbeterd door de bouw van molens en sluizen en aan het aan het einde van de achttiende eeuw werd besloten tot de droogmaking van een gedeelte van de plassen. De resterende plassen vormen inmiddels een belangrijk en prachtig recreatiegebied met vele bijzondere dieren en planten. In de twintigste eeuw breidde Nieuwkoop zich sterk uit. Sinds 1950 verdrievoudigde het aantal inwoners van de gemeente bijna. Er wonen nu in de hele gemeente Nieuwkoop (met 13 kernen) 27.435 inwoners. In het dorp Nieuwkoop zelf wonen bijna 9000 mensen

Andere Initiatieven van Bea Hekkers;

Uitje Nieuwkoop

Zeilschool Nieuwkoop

Asana Trainingen