Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Arrangementen van ‘Be A Team’- Evenementen

Voor de officiële afhandeling van afspraken verwachten we dat je onderstaande punten onderschrijft.

 • Na het boeken ontvang je van ons een bevestigingsmail. De boeking is officieel rond op het moment dat de genoemde email bevestigd teruggestuurd is en de aanbetaling gedaan is. We vinden het erg leuk om het evenement voor je te mogen verzorgen.
 • De aanbetaling welke 50 % bedraagt van het totaal bedrag, ontvangen we graag binnen 2 weken na datum van aanmelding. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het arrangement voldaan te zijn.
 • In sommige gevallen b.v. bij een boeking op korte termijn, of bij kleine groepen wordt het bedrag in een keer gefactureerd.
 • Als je onverhoopt annuleert zitten daar kosten aan verbonden. Die kosten zijn echter beperkt en bedragen 50% van het totaal bedrag plus administratiekosten van € 25,00.
 • Annuleer je echter binnen 2 weken voor aanvang van de week (of annuleer je helemaal niet maar kom je niet opdagen) dan ben je het gehele bedrag gewoon verschuldigd. Wij hebben immers al kosten gemaakt en een datum gereserveerd.
 • In een uiterste situatie waar niet tijdig betaald wordt behouden we ons het recht voor om je boeking eenzijdig te annuleren. Normaliter sturen wij je echter een of meerdere herinneringen voordat we hiertoe over gaan. Bij een last-minute boeking kan het echter wel eens voorkomen dat we hier vanaf zien als de betaling uitblijft en we je niet telefonisch kunnen bereiken. Als wij de boeking eenzijdig annuleren omdat er niet op tijd betaald wordt blijft wel gewoon de verplichting bestaan om te betalen.
 • Boekingen voor groepen zijn voor een afgesproken aantal deelnemers. Mocht er een aantal deelnemers niet komen, dan blijven de originele kosten afspraken geldig.
 • Voor de boeking zijn sloepen gehuurd voor de afgesproken tijdsduur. De programma’s zijn zo afgesteld dat de tocht binnen die tijd gevaren kan worden. Komt een groep later terug dan zal de bootverhuurder aan deze groep extra boothuur rekenen. Daar kunnen wij helaas niet onderuit.
 • Als wij de boeking om een andere reden onverhoopt moeten annuleren krijg je natuurlijk per ommegaande je geld terug. Het komt gelukkig vrijwel nooit voor dat we hiertoe moeten overgaan.
 • Als we bij een activiteit op het water niet het water op kunnen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden bieden wij een vervangende invulling (buiten of wanneer mogelijk binnen) aan in overleg vooraf. Mogelijk is er een meerprijs aan verbonden. Hiermee ontstaat echter geen recht op restitutie van de betaalde som.
 • Je persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor onze eigen organisatie en promotie. Wij zullen de gegevens nooit aan derden geven, behalve als dat nodig is voor onze eigen organisatie. We behouden ons het recht om foto’s en overig beeldmateriaal die zijn gemaakt tijdens het arrangement te gebruiken voor promotionele doeleinde zoals bijvoorbeeld onze website en/of reclamefolders, tenzij daarover vooraf schriftelijk bezwaar tegen is ingediend.
 • Natuurlijk streeft ‘Be A Team’ er naar alles zo veilig mogelijk aan te bieden. Toch neem je deel voor eigen rekening en op eigen risico.
 • Als binnen een arrangement gebruik gemaakt wordt van materialen die eigendom zijn van de deelnemer zijn zowel ‘Be A Team’ als haar medewerkers in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, diefstal hiervan.
 • ‘Be A Team’ is niet aansprakelijk in geval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke bezittingen van de deelnemer en andere deelnemers.
 • ‘Be A Team’ en de restaurants spannen zich in om alle dieetwensen na te volgen, zijn echter niet aansprakelijk voor gevolgen van een bepaald dieet of medicijngebruik.
 • Als deelnemer dien je zelf verzekerd te zijn voor door jou veroorzaakte schade jegens ‘Be A Team’ of derden. Ook valt daar onder: het gebruik van de fluisterboten; bij beschadiging worden de kosten op jou verhaald, jij kunt het via je eigen verzekering terugvragen.
 • We verwachten dat je je sociaal kunt gedragen in een groep en je gedrag aanpast in het natuurgebied indien van toepassing. Overmatig alcoholgebruik en verdovende middelen zijn niet toegestaan tijdens en vooraf aan het bijwonen van de evenementen van ‘Be A Team’.
 • We gaan ervan uit dat je je gedraagt conform de veiligheidsinstructies, de reglementen, aanwijzingen, en voorschriften die zijn of worden gegeven door ons of personen/organisaties die bij de uitvoering van het arrangement zijn betrokken
 • Bij het boeken ga je akkoord met deze voorwaarden
 • Dank je wel voor het boeken bij ‘Be A Team Evenementen’

Be A Team-Evenementen/ Uitje Nieuwkoop / AsanaTrainingen

Kamer van Koophandel onder nr. 27356382